T-skjøt

Autobahn 88   |   Silikonslanger

T-stykke for montering av 25mm dumpventil på rørgaten.