EGR-delete

Autopower Norge AS   |   Spesialprodukter

Spesialsoftware tilpasset fjernet/sperret EGR

EGR delete, EGR off, EGR fjerning: Denne spesialsoftwaren gjør at du ikke får feilkoder dersom du fjerner eller blender Eksos Gass Resirkulering. Ved fjerning eller blending av EGR uten å korrigere softwaren vil motoren ofte gå i nødmodus eller at motorlampen lyser. I nødmodus vil motoren ha vesentlig redusert effekt. EGR-problematikk er ofte årsaken til at motoren ikke gir korrekt effekt. Dette gir seg ofte utslag i at effekten er ujevn, er generelt svak eller at motoren lugger når man gir gass. Hva er EGR? EGR er "Eksos Gass Resirkulering" og innbærer at eksos slippes inn i innsuget på motoren for å senke andelen oksygen. Dette gir igjen en lavere forbrenningstemperatur og derav reduseres NOx-utslippet. Ulempen med EGR på dieselmotorer er at når man tilbakefører eksos i innsuget, så legger det seg partikler av sot. Og blandet med dampen fra veivhusventilasjonen så fører det til en hel del oppbygging av innvendig koks og slam som gir innsnevring av luftkanalene. Merk: Dette produktet selges kun i kombinasjon med tuningsoftware eller spesialtilpasset originalsoftware. Se eksempler på problemer som følge av EGR her: https://www.google.no/#q=egr+problem+pictures