Betingelser

Våre betingelser for fjernsalg

Autopower Norge AS holder til på Torsbuåsen 1 utenfor Arendal. Dersom du bor på en annen kant av landet sender vi deg gjerne det du ønsker.

Vi har en god del, men selvsagt ikke alt på lager. Leveringstid på lagervarer er 1-6 dager avhengig av forsendelsesmåte.

Varer som importeres har normalt en leveringstid på ca. 1-4 uker. Enkelte ganger kan det ta kun 3 dager mens det også kan forekomme flere ukers leveringstid. Dette avhenger av hvordan din bestilling "treffer" med våre, eller våre samarbeidspartneres bestillingsrutiner, samt om varen faktisk er produsert og er tilgjengelig for øyeblikket.

Ved spesialbestillinger må du forskuddsbetale. Spesialbestillinger kan heller ikke avbestilles eller returneres. Dersom vi har levert feil vare kan den selvfølgelig returneres og du får rett vare eller pengene tilbake.

Når du bestiller en "spesiell" vare hos oss betaler du først den summen vi blir enige om før bestilling. Vi lager altså en faktura, med tilhørende fakturanummer, som du henviser til ved innbetaling. Før bestilling får du naturligvis også informasjon om antatt leveringstid. Dersom du bestiller og leveringstiden ser ut til bli betydelig lengre enn anslått tilbakefører vi ditt forskudd til din bankkonto dersom produsenten aksepterer avbestilling.

Ta gjerne kontakt på telefon 37 05 91 90. åpningstid er man.-fre. 9-17
Forskudd:
Ved innbetaling av forskudd må du referere til det fakturanummer som din bestilling får.
For at vi raskt skal kunne verifisere din innbetaling må du maile oss en bekreftelse når betalingen er utført.

Kontonr: 3000 25 72172

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett:

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.