Retur av vare

Informasjon om dine rettigheter ved retur

Vi er avhengig av at du blir fornøyd med produktet du har kjøpt hos oss.
Dersom du mottar et produkt som ikke fungerer som det skal, må du straks ta kontakt slik at vi kan finne en løsning på problemet. Vi vil gjøre vårt beste for å finne en smidig løsning.

Dersom du skal returnere produktet gjelder regler i henhold til angrerettloven.

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver.
Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasje/salgsforpakning hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake. Enhver form for merking eller beskadigelse av produkt eller emballasjen vil gjøre den usalgbar som et nytt produkt og vil dermed gi avkortning av kreditbeløp.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Agreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  • Dersom du benytter deg av angreretten ifm. med et tilvirkningskjøp (bilspesifikke tilpasninger) så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur.

All retur må avtales slik at sendingen blir merket med et returnummer.
Retur må sendes som servicepakke eller bedriftspakke slik at de kan spores.
Returpakker i oppkrav blir avvist.

Følgende adresse må benyttes:

Autopower Norge AS
Torsbuåsen 1
4846 Arendal